bilde

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālistu konsultācijas videoformātā var saņemt Pededzes pagasta, Ilūkstes pilsētas, Višķu pagasta, Viļakas pilsētas, Rundāles pagasta, Vecumnieku pagasta, Rubenes pagasta, Viesītes pilsētas, Līvānu pilsētas, Ludzas pilsētas, Olaines pilsētas, Stopiņu pagasta, Drustu pagasta, Gaujienas pagasta, Smiltenes pilsētas, Variņu pagasta un Ērģemes pagasta Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru apmeklētāji.

Pakalpojuma “Attālinātais ierēdnis” sniegšanu VSAA īsteno sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un attiecīgajām pašvaldībām.

Padziļinātas personificētas konsultācijas par vecuma un invaliditātes pensiju, kā arī par slimības un vecāku pabalstu iedzīvotāji var saņemt attālināti iepriekš minētajos VPVKAC, nedodoties uz VSAA klientu apkalpošanas centriem. VSAA speciālisti izskaidros tiesības pakalpojumu saņemšanai, pieprasīšanas kārtību, veiks provizoriskos aprēķinus, kā arī izskaidros VSAA pieņemtos lēmumus.

Ja nepieciešama konsultācija par tiesībām uz vecuma vai invaliditātes pensiju, VSAA speciālisti izvērtēs arī klienta dokumentus, kas nepieciešami darba stāža noteikšanai (darba grāmatiņa, kolhoznieka darba grāmatiņa, arhīva izziņas, kara klausības apliecība, izglītības dokumenti utml.), nepieciešamības gadījumā norādot trūkstošo stāža informāciju un dokumentus, ar kuriem to var pierādīt.

 VSAA speciālistu konsultācijas saņemšanai VPVKAC telpās:

  • telefoniski vai rakstiski jāsazinās ar kādu no iepriekš minētajiem VPVKAC un jāpierakstās uz konsultāciju, norādot interesējošo VSAA pakalpojumu;
  • noteiktajā laikā, ar personu apliecinošu dokumentu, jāierodas attiecīgajā VPVKAC, kur darbinieks nodrošinās video saslēgumu ar VSAA speciālistu.