VSAA dalība pasākumos maijā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pārstāve no 10. līdz 12.maijam piedalīsies Eiropas Darba iestādes (ELA) rīkotajā apmācību seminārā Maltā. Seminārā apspriedīs aktuālos jautājumus, kas saistīti ar darbaspēka mobilitāti Eiropas Savienībā, sociālās drošības koordināciju un darbinieku nosūtīšanu. Valstu pārstāvji dalīsies ar praktiskiem piemēriem starptautiskajā sadarbībā starp iestādēm.

15.maijā VSAA speciālistes tiksies ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības “Jauniešu atbalsta centrs” institūcijas darbiniekiem, kuri sniedz atbalstu jauniešiem pirms un pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas no 17-24 gadu vecumam, lai konsultētu par pakalpojumiem, kas skar atbilstošo mērķauditoriju.

24.maijā VSAA tiks pārstāvēta Eiropas Darba iestādes (ELA) tiešsaistes seminārā par nosūtītajiem trešo valstu pilsoņiem.

26.aprīlī VSAA piedalīsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātajos mācību kursos “Sociālās tiesības”, lai veicinātu bezdarbnieku konkurētspējas paaugstināšanos darba tirgū. VSAA nodrošina četras iedzīvotājiem svarīgas tēmas: "Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas", "Valsts fondēto pensiju shēma jeb pensiju 2.līmenis", "Pabalsti" un "Valsts pensijas". Katrā kursā tiek izskaidrota tēmas vajadzība attiecīgajā dzīves situācijā un iedzīvotāju tiesības šo pakalpojumu saņemšanai. Pēc prezentācijas ir iespēja uzdot interesējošos jautājumus. Mācību kursi norit NVA online vidē.