Informējam, ja nepieciešama konsultācija, ko var sniegt tikai VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļa, vispirms to sūtiet uz e-pastu spn@vsaa.gov.lv. Ieteicams norādīt savu tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā varam ne tikai rakstiski, bet arī telefoniski sazināties. Atbildi sniedzam divu darba dienu laikā.

Informējam, ja nepieciešama konsultācija, ko var sniegt tikai VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļa, vispirms to sūtiet uz e-pastu spn@vsaa.gov.lv. Ieteicams norādīt savu tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā varam ne tikai rakstiski, bet arī telefoniski sazināties. Atbildi sniedzam divu darba dienu laikā.