Informējam, ja nepieciešama konsultācija, ko var sniegt tikai VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļa, vispirms to sūtiet uz e-pastu spn@vsaa.gov.lv. Ieteicams norādīt savu tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā varam ne tikai rakstiski, bet arī telefoniski sazināties. Atbildi sniedzam divu darba dienu laikā.

Please be informed that in case of need to receive consultation from SSIA International services division, first of all, send the question to e-mail spn@vsaa.gov.lv. We advise to provide your phone number if it will be necessary to contact to you by phone. The answer is given in two days.