Sāks izmaksāt kavētās Krievijas Federācijas pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)  ir saņēmusi  naudas līdzekļus no Krievijas Federācijas (KF) Pensiju un sociālās apdrošināšanas fonda Krievijas Federācijas pensiju par 2023.gada trešo ceturksni izmaksai un jau 6.oktobrī pensijas tiks ieskaitītas saņēmēju kontos.

Krievijas Federācijas pensijas Latvijā dzīvojošām personām, kurām pensijas piešķirtas saskaņā ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā tiek izmaksātas ar VSAA starpniecību. Līgums ir spēkā no 2011.gada 19.janvāra. 

Krievijas pensiju izmaksa tiek veikta pa ceturkšņiem.