indeksācija

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 2022.gada augustā indeksē pensijas un atlīdzības vai to daļu, kas nepārsniedz 534 eiro mēnesī. Indeksētas tiek vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2022.gada 31.jūlijam. Vienlaikus tiek palielinātas arī piešķirtās piemaksas par stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim.

Vecuma pensijām tiek piemēroti šādi indeksi:

  • 1,2287, ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;
  • 1,2314, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem un, ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2.saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1.saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
  • 1,2341, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 līdz 44 gadiem;
  • 1,2369, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadi.

Invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī apdrošināšanas atlīdzības apmēram, kas nepārsniedz 534 eiro, tiek piemērots indekss 1,2287 neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.

Indeksē visu piešķirto pensijukas nepārsniedz 534 eiro apmēru. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 534 eiro, indeksē tikai daļu no piešķirtās summas – 534 eiro.

Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksē visu pensijas apmēru.                                                                                                                          

Piešķirto piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, no 2022.gada 1.augusta palielina:

  • no 1,74 līdz 2,14 eiro – ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim vai invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim;
  • no 1,16 līdz 1,43 eiro – ja vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta, sākot no 1997.gada 1.janvāra.

Piemēri

1. Personai par 30 gadu apdrošināšanas stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2022.gada 31.jūlijā ir 300 eiro.

Pensiju indeksēs, piemērojot indeksu 1,2314. Pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 369,42eiro. Pensijas palielinājums būs 69,42 eiro.

2. Personai par 24 gadu apdrošināšanas stāžu 1996.gadā ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2022.gada 31.jūlijā ir 280 eiro un piemaksa pie vecuma pensijas par 24 apdrošināšanas stāža gadiem līdz 1995.gada 31.decembrim ir 41,76 eiro.

Pensiju indeksēs, piemērojot indeksu 1,2287. Pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 344,04 eiro. Pensijas palielinājums būs 64,04 eiro.

Savukārt piešķirtā piemaksa būs 51,36 eiro un piemaksas palielinājums 9,60 eiro.

Kopējā pensijas un piemaksas palielinājuma summa būs 73,64 eiro.

Pensiju, piemaksu un atlīdzību jaunajā apmērā VSAA izmaksās, sākot no 2022.gada septembra. Septembrī tiks izmaksāts arī indeksācijā iegūtais pensijas vai atlīdzības, kā arī piemaksas palielinājums par augustu.

Jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.

Valsts pensijas un atlīdzības tiek indeksētas saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 26. pantu, pārejas noteikumu 152.punktu un 416.punktu

Labklājības ministrijas sagatavotā informācija