Uz zaļa fona rakstīt par pieņemšanas laikiem Ludzā 9.un 23. aprīlī.

         2024.gada 9. un 23.aprīlī, VSAA speciālists pēc iepriekšēja pieraksta Ludzas pilsētas Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Raiņa ielā 16, veiks klientu apkalpošanu, kuras laikā var saņemt konsultāciju par VSAA pakalpojumiem un nokārtot to pakalpojumu pieprasīšanu, kuriem bez iesnieguma nepieciešams uzrādīt arī tiesības pamatojošu dokumentu orģinālus, tas ir:

  1. atlīdzības par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ piešķiršana (maksājumu dokumenti, čeki u.tml.);
  2. dokumentu iesniegšana personas darba stāža līdz 1996.gadam pierādīšanai;
  3. izdienas pensijas piešķiršana;
  4. kaitējuma atlīdzības piešķiršana;
  5. pensionāra apliecības saņemšana;
  6. valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem;
  7. valsts sociālais pabalsts personai ar invaliditāti, kas piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā vai viņa ģimenes loceklim;
  8. bezdarbnieku pabalsta, invaliditātes pensijas un vecuma pensijas pieprasīšana, ja papildus jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti.

          Pierakstīties uz pieņemšanu pie VSAA speciālista Ludzas pilsētas VPVKAC vai VSAA klientu apkalpošanas centrā Rēzeknē, Viļānu ielā 8 var pa tālruni 64607352 vai, rakstot: rezekne@vsaa.gov.lv.

         Atgādinām, ka no 2023.gada 27.aprīļa darbu pārtraucis Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Ludzas klientu apkalpošanas centrs.

         Jautājumos par VSAA pabalstiem, pensijām vai atlīdzībām klientus klātienē apkalpo VPVKAC speciālisti Ludzā, Raiņa ielā 16, kā arī Kārsavā, Vienības ielā 53; Zilupē, Raiņa ielā 13 un Blontu pagasta Domes namā.