slimibas pagarinasana

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā paredz, ka periodā no 21.februāra līdz 22.aprīlim lēmumi par slimības pabalstu piešķiršanu var tikt pieņemti 30 dienu laikā. Tas attiecas uz tiem iesniegumiem, kas iesniegti laika periodā no 21.februāra līdz 22.aprīlim. Pēc lēmuma pieņemšanas slimības pabalstu izmaksā kontā divu līdz trīs darba dienu laikā.

Ja iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai iesniegts 23.aprīlī vai vēlāk, tad slimības pabalstu piešķir 10 darba dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu un citas informācijas saņemšanas.