Sankcijas neatlidzina

Ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neatlīdzina starptautiskām sankcijām pakļautajos uzņēmumos saņemtos pakalpojumus.
VSAA aicina pirms Baltkrievijas vai Krievijas ārstniecības un rehabilitācijas iestāžu pakalpojumu saņemšanas pārliecināties Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā
Sankcijas, vai izvēlētā ārstniecības iestāde nav pakļauta sankcijām.