Uz galda novietots kalkulators, zila pildspalva, papīra nauda un monētas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) jau martā sāks izmaksāt piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām tiem iedzīvotājiem, kuriem vecuma vai invaliditātes pensija tika piešķirta laika posmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.  Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām tiks izmaksātas Latvijā, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, Šveicē, Apvienotajā Karalistē un Gērnsijā dzīvojošajiem Latvijas pensijas saņēmējiem.

Martā kopā ar pensiju tiks izmaksāta piemaksa par  janvāri, februāri un martu. Savukārt, aprīlī piemaksa tiks izmaksāta tādā apmērā, kāda tā turpmāk būs ik mēnesi.

Piemaksas apmērs ir 1,52 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, par kuru Latvijā ir piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija. Šis apmērs tiks pārskatīts katru gadu vienlaicīgi ar pensiju indeksāciju.

Pensiju saņēmējiem, kuriem pēc piemaksas piešķiršanas pensijas un piemaksas kopējā mēneša summa pārsniegs pensionāra neapliekamo minimumu – 500 eiro, VSAA ieturēs  iedzīvotāju ienākumu nodokli  20%  apmērā no summas, kas pārsniedz neapliekamo minimumu.