Tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem no 2023.gada 1.jūlija ir arī personām ar alternatīvo statusu un viņu ģimenes locekļiem, kuri dzīvo Latvijā un kuriem izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas.

Līdz šim tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem bija tikai personām ar bēgļa statusu.

Tiesības Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nosaka saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu.