Pase uzlikta virsū 50 eiro naudaszīmēm

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir saņēmusi  informāciju no VAS “Latvijas Pasts” par Nautrēnu, Kalnciema, Taurenes, Ērberģes, Barkavas, Cīravas, Garkalnes, Bēnes un Mētrienas pasta nodaļu slēgšanu janvārī, kā arī  par Daugavpils-22, Carnikavas, Ozolnieku un Rīgas-35 pasta nodaļu slēgšanu februārī.

Šo pilsētu un novadu iedzīvotājiem arī turpmāk VSAA izmaksātos pakalpojumus būs iespēja saņemt ar Latvija Pasta starpniecību savā dzīvesvietā.

Tiem, kuri VSAA pakalpojumu saņemšanai izmanto Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu, bet vēlas mainīt izmaksas veidu un turpmāk saņemt pakalpojumu dzīvesvietā (skat. pakalpojumu sarakstu), ir jāiesniedz iesniegums VSAA. Piegādes dzīvesvietā izmaksas ir 2,39 eiro, ko VSAA ietur no pensijas pirms tās izmaksas. Ir jārēķinās arī ar iespējamu izmaksas datuma maiņu atbilstoši Latvijas pasta noteiktajam izmaksas grafikam.

Iesniegumu VSAA par izmaksas veida maiņu var iesniegt klātienē VSAA klientu apkalpošanas centros, vienotajos valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai, nosūtot pa pastu jebkurai VSAA nodaļai. Elektroniski iesniegumu var iesniegt, izmantojot oficiālo VSAA e-adresi vai elektroniski parakstītu nosūtot pasts@vsaa.gov.lv.

Lai izmaksas veidu nomainītu no nākamā mēneša, iesniegums VSAA jāiesniedz līdz mēneša 15. datumam. Līdz izmaiņu veikšanai izmaksas veids saglabāsies iepriekšējais.

Ja pakalpojumu saņem dzīvesvietā, bet cilvēks nevar būt mājās konkrētajā piegādes dienā, tad, kā VSAA ir informējis Latvijas Pasts, teritorijās, kurās nav pasta nodaļu, pastnieks atkārtoti bez maksas piegādās pensiju dzīvesvietā. Par atkārtotu piegādi jāsazinās ar Latvijas Pasta Klientu atbalstu, zvanot pa tālr. 67008001, 27008001. Var arī pats doties uz konkrēto teritoriju apkalpojošo pasta nodaļu, lai saņemtu pensiju tur.

VSAA maksājumus pēc saņēmēja izvēles pārskaita arī uz jebkuru Latvijas kredītiestādes vai PNS kontu atbilstoši šo pakalpojumu sniedzēju noteikumiem un izcenojumiem.

Piemērs.

Pensionārs līdz šim devās uz vietējo pasta nodaļu, lai izņemtu skaidrā naudā savu pensiju no PNS konta. Tā kā pasta nodaļa slēgta, tad pensionārs iesniedz VSAA iesniegumu, lai pensiju turpmāk pastnieks piegādā viņam mājās. Ja iesniegums VSAA tiks saņemts, piemēram, 9.februārī, tad pensiju viņam piegādās mājās no marta. Savukārt, ja iesniegumu viņš iesniegs 23.februārī, tad piegāde dzīvesvietā būs no aprīļa.

VSAA pakalpojumi, kurus Latvijas Pasts piegādā dzīvesvietā (izņemot citu valstu pensijas, kuras tiek maksātas ar VSAA starpniecību)

 • Vecuma pensija
 • Invaliditātes pensija
 • Apgādnieka zaudējuma pensija
 • Izdienas pensija
 • Speciālā valsts pensija LR Augstākās padomes deputātiem
 • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
 • Invalīda kopšanas pabalsts
 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
 • Apdrošināšanas atlīdzība vai kaitējuma atlīdzība saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību
 • Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam
 • Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam