Informācija ārvalstīs dzīvojošajiem par Latvijas pensijas izmaksas turpināšanu

No 1.oktobra līdz 15.decembrim ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pensijas saņēmējiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) jāiesniedz iesniegums par pensijas izmaksas turpināšanu 2024.gadā. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 542 „Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”.

Visērtāk pensijas izmaksas turpināšanu pieprasīt neklātienē. Iesniegumu var nosūtīt:

  • uz VSAA oficiālo e-adresi vai elektroniskajā pastā pasts@vsaa.gov.lv, parakstītu ar Latvijas drošo elektronisko parakstu (eID karti/eParaksts mobile). Šajā gadījumā iesniegumam var nepievienot notariālo apliecinājumu, ka persona ir dzīva.
  • pa pastu – iesniegumam obligāti jāpievieno notariālā apliecinājuma oriģināls.

Iesniegumu pensijas izmaksas turpināšanai var iesniegt arī:

  • personīgi  klātienē jebkurā VSAA nodaļā. 
  • pilnvarota persona, nosūtot pa pastu ar pievienotu pilnvaru, vai klātienē, uzrādot pilnvaru. Iesniegumam obligāti jāpievieno notariālā apliecinājuma oriģināls.

Dzīvojot Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, pensijas saņēmējs par iespēju apliecināt dzīvības faktu var interesēties dzīvesvietas valsts kompetentajā iestādē pensiju jautājumos.

Kanādā vai Gērnsijā dzīvojoša persona var atsūtīt aizpildītu kompetentās iestādes apstiprinātu iesniegumu Latvijas pensijas izmaksas turpināšanai – veidlapa „Application for pension payment continuation”.

Dzīvības apliecinājums nav jāiesniedz Latvijas pensijas saņēmējiem, kuri dzīvo:

  • Lietuvā, Igaunijā un Austrālijā, jo informācijas apmaiņa par pensiju saņēmējiem iestāžu starpā notiek elektroniski.
  • Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā, ja pensijas izmaksa notiek ar šo valstu iestāžu starpniecību.

Lai turpinātu saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, ir nepieciešams notariālais apliecinājums, ka gan pensijas saņēmējs, gan apgādājamais, kuram pensija ir piešķirta, ir dzīvi. Tas nozīmē, ka pensijas saņēmējam (piemēram, vecākam) jāiesniedz VSAA dzīvības apliecinājums gan par sevi, gan par savu apgādājamo (bērnu).

Ja apgādājamais, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, sākot ar 1.oktobri studiju apliecināšanai (no 18 gadu sasniegšanas) un pensijas izmaksas pagarināšanai atsūta derīgu mācību izziņu, tad notariālo apliecinājumu papildus var nepievienot.

Iespējams, ka ārvalstīs notariālas darbības var veikt arī citas juridiskas personas vai iestādes. Līdz ar to katrā konkrētā gadījumā iesniegto dokumentu un tajā norādīto informāciju, kas apliecina personas dzīvības faktu, VSAA izvērtēs atsevišķi.