siena trepes telpa

2023. gada novembrī – decembrī Valsts kancelejas veiktajā ikgadējā valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījumā noskaidrots Latvijas iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar valsts pārvaldes iestāžu darbu. 2023. gadā 13 % aptaujāto spontāni kā labo paraugu minējuši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, kas ir biežāk kā iepriekš (2022.gadā – 8 %). 

77% respondentu, kuri vērtēja savu saskarsmes pieredzi ar VSAA, norādīja, ka iestāde savus pakalpojumus sniedz labi un teicami. Vērtējot pēdējo saskarsmi ar VSAA, 25% respondentu atzina, ka iestādes darbība kopš iepriekšējās reizes ir uzlabojusies.

VSAA pakalpojumu sniegšanas atbilstības labas pārvaldības kritērijiem vērtējums ir paaugstinājies. Visaugstāk novērtēta atbilstība kritērijam „pieejami, nodrošina iespēju saņemt pakalpojumu man izdevīgā vietā un laikā”, kā arī „ieinteresēti, klienta vēlmes izprotoši”. Tāpat atzinīgi vērtēta atbilstība kritērijiem „runā/raksta man saprotami, vienkārša valodā”, „ir laipni pret mani”, “pauda cieņu un pozitīvu attieksmi pret mani un manām vajadzībām”.

Jau septīto gadu pēc kārtas aptaujātie iedzīvotāji atzinuši VSAA par iestādi, kura vislabāk apkalpo iedzīvotājus. 

Pētījuma rezultāti pieejami Valsts Kancelejas Pētījumu un publikāciju datu bāzē : https://ppdb.mk.gov.lv/datubaze/valsts-parvaldes-klientu-apmierinatibas-petijums-2023