G vērtības vecuma pensijām, ko piešķirs vai pārrēķinās 2024.gadā

No 2024.gada mainīsies paredzamā mūža ilguma (G) vērtība, kas tiek izmantota pensijas aprēķinā, piešķirot vai pārrēķinot pensiju. G vērtību katru gadu nosaka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes statistiskajai informācijai par paredzamā mūža ilguma vidējo rādītāju atbilstoši attiecīgajam vecumam. G vērtība 2024.gadam noteikta, vadoties no 2022.gada statistikas rādītāja.

Jau tagad G jaunā vērtība maina pensijas apmēru, ko katrs pats var aprēķināt, izmantojot valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) e- pakalpojumu „VSAA informācija un pakalpojumi”. Līdz ar G vērtības palielināšanos prognozējamās vecuma pensijas apmērs VSAA e-izziņā Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru, var uzrādīt mazāku apmēru, salīdzinot ar iepriekš veiktajiem prognozējamā apmēra aprēķiniem. G vērtības izmaiņas ietekmē arī pensijas apmēru, ko aprēķina, izmantojot VSAA Pensijas kalkulatoru. 

Piemēram. Personai vecuma pensijai nepieciešamais vecums izpildīsies 2024.gada augustā. Pieprasot nākotnes pensijas prognozi 2023.gada maijā uz datumu 2024.gada augustā, tika piemērota G vērtība 16,18 un prognozētais pensijas apmērs bija 753 eiro. Savukārt, pieprasot prognozi 2023.gada 1.augustā, pensijas prognozei tiek piemērota jaunā G vērtība 17,22, līdz ar to prognozējamās pensijas apmērs ir 711 eiro.

G ir tikai viens no rādītājiem, kas ietekmē vecuma pensijas apmēru.

Informācijai: