Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atbalstu par bērniem, kuri laika posmā no 2021.gada 1.marta līdz 6.aprīlim atrodas bērnu aprūpes iestādē, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījuma vietā izmaksās 30 dienu laikā no brīža, kad saņems vecāka, aizbildņa, audžuģimenes vai bērnu aprūpes iestādes vadītāja iesniegumu.

Institūcijas rīkosies saskaņā ar Labklājības ministrijas izsūtīto vēstuli, kurā norādīts, kā pieprasīt VSAA pabalstu.

Ja bērns institūcijā ievietots, ņemot vērā vecāku iesniegumu, vai arī atrodas audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem vai sociālās korekcijas izglītības iestādē, tomēr vecāku aizgādība pār bērnu turpinās vai to turpina īstenot bērna likumiskais pārstāvis audžuvecāks vai aizbildnis, tādā gadījumā 500 eiro atbalstu izmaksā bērna vecākam vai tā likumiskajam pārstāvim.

Lai saņemtu atbalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim jāiesniedz VSAA adresēts iesniegums, norādot pabalsta saņēmēja un bērna personas datus, kontaktinformāciju, kā arī kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru.

Iesniegumu var iesniegt:

  • portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”, rakstot iesniegumu brīvā formā;

  • iesniegumu  nosūtot VSAA Rīgas pilsētas Vidzemes nodaļai, Raunas ielā 64, Rīgā, LV-1039 pa pastu;

  • atstājot  VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.