2017: Valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Izdienas pensijas" izpilde