Eiropas Kopienu līguma aģenti (līguma darbinieki)

Eiropas Kopienu līgumdarbiniekiem ir iespēja izvēlēties pakļautību:

  • tās dalībvalsts tiesību aktiem kurā tie tiek nodarbināti;
  • tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuri pēdējie uz viņiem attiekušies; vai
  • tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuras piederīgie (pilsoņi) viņi ir.

Šīs izvēles tiesības var izmantot tikai vienu reizi, un tās ir spēkā ar darbā stāšanās dienu. Šī izvēle netiek attiecināta uz ģimenes pabalstiem, kuru piešķiršana ir atkarīga no shēmas, ko piemēro šādiem darbiniekiem.

Šādiem līgumdarbiniekiem ir tiesības izmantot minēto izvēles iespēju, kad darba līgums ir noslēgts. Eiropas Kopienu iestāde, kas ir pilnvarota noslēgt līgumu, informē tās dalībvalsts norādīto kompetento iestādi, kuras tiesību aktus tās līgumdarbinieks ir izvēlējies.