Rēzeknes reģionālā nodaļa

Vadītāja Daina Rundāne-Gaspažiņa
Viļānu  iela 8,  Rēzekne, LV-4601
Tālr. 64607340
E-pasts: rezekne@vsaa.gov.lv

 

Publicēšanas datums: [02.01.2019]