2019.gads

VSAA budžeta izdevumu analīze       
IZDEVUMU VEIDI 2019.g. tāme (01.02.2019.) 2019.g. 3 mēn. izdevumi gada izdevumi % pret gada plānu (vid.norm.25%)
1 2 3 4
Atlīdzība, t.sk.: 14 06 69 37 2 86 78 44 20,39
atalgojums 10871376 2 21 73 12 20,40
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2725513 56 23 31 20,63
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas  470048 8 82 01 18,76
Preces un pakalpojumi, t.sk: 3 63 82 78 83 24 30 22,88
 darba telpu uzturēšana 1 49 92 46 39 08 93 26,07
vēstuļu nosūtīšana 26 73 25 5 15 28 19,28
 telekomunikāciju pakalpojumi 6 33 33 92 33 14,58
 2.līmeņa administrēšana 75 38 64 18 29 77 24,27
 IT un IS uzturēšana 77 73 36 14 72 20 18,94
biroja preces un biroja tehnikas uzturēšana 9 84 84 1 75 15 17,78
transporta uzturēšana 1 67 94 49 22 29,31
administrēšanas izmaksas 16 18 96 2 81 42 17,38
Sociālie pabalsti      
Starptautiskā sadarbība 1 78 96 1 78 96 1 00,00
Kapitālie izdevumi 92 52 79 7 90 53 8,54
KOPĀ: 18 64 83 90 3 79 72 23 20,36

Publicēšanas datums: [16.05.2019]