2019.gads

VSAA budžeta izdevumu analīze       
IZDEVUMU VEIDI 2019.g. tāme (25.04.2019.) 2019.g. 6 mēn. izdevumi 6.mēn izdevumi % pret 6 mēn. plānu (vid.norm.50%)
1 2 3 4
Atlīdzība, t.sk.: 14 06 84 71
6 65 60 75
47,31
atalgojums 10 66 20 95 5 11 88 98 48,01
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 72 58 11 1 26 11 51 46,27
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas  68 05 65 27 60 26 40,56
Preces un pakalpojumi, t.sk: 3 66 88 32
1 78 42 57 48,63
 darba telpu uzturēšana 1 49 79 10 76 32 66 50,96
vēstuļu nosūtīšana 26 73 25 10 15 35 37,98
 telekomunikāciju pakalpojumi 6 33 33 2 15 28 33,99
 2.līmeņa administrēšana 78 44 18 36 64 38 46,71
 IT un IS uzturēšana 77 73 36 42 36 84 54,50
biroja preces un biroja tehnikas uzturēšana 9 84 84 3 27 20 33,22
transporta uzturēšana 1 67 94 39 85 55,88
administrēšanas izmaksas 16 32 332 6 57 01 40,25
Sociālie pabalsti      
Starptautiskā sadarbība 1 78 96 1 78 96 1 00,00
Kapitālie izdevumi 1 11 60 79 12 31 55 11,03
KOPĀ: 18 87 12 78
8 58 13 83 45,47

Publicēšanas datums: [17.07.2019]