Nodarbinātības speciālais budžets


Nodarbinātības speciālā budžeta izpilde 2020. gada janvārī

Publicēšanas datums: [10.09.2019]