Apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksa

Ja bērnam par mirušo vecāku ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, sasniedzot 18 gadu vecumu, pensiju turpina maksāt tikai tad, ja bērns turpina mācīties vai studēt.

Informāciju par to, ka bērns mācās, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informācijas sistēmas, kur informāciju ievada visas mācību iestādes.  Ja mācību iestāde informāciju IZM informācijas sistēmā būs ievadījusi savlaicīgi jau septembrī, tad, tiklīdz VSAA šo informāciju saņems, apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksa tiks pagarināta un pensija tiks izmaksāta tuvākajā iespējamā datumā. Līdz ar to septembrī pensijas izmaksas datums var atšķirties no iepriekš noteiktā izmaksas datuma.

Papildus informācija par apgādnieka zaudējuma pensiju: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/apgadnieka-zaudejuma-pensija/

Publicēšanas datums: [30.09.2020]