Statistikas daļa

Vadītāja Evita Česka
Tālr. 67013666
E-pasts: Evita.Ceska@vsaa.gov.lv

Publicēšanas datums: [24.03.2018]