Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija

Projekta nosaukums: “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija”

Projekta identifikācijas Nr. 2.2.1.1/17/I/007  Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā VSAA, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju darbības efektivitātes un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai īsteno projektu „Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija”.
Lasīt vairāk: http://www.lm.gov.lv/text/3809

Publicēšanas datums: [04.09.2018]