Informācijas tehnoloģiju departaments

Vadītājs Māris Veģeris
Tālr. 67038700
e-pasts ITD@vsaa.gov.lv

IT servisu daļas

vadītāja Rita Podskočija
Tālr. 67038709
E-pasts: Rita.Podskocija@vsaa.gov.lv

 

Informācijas sistēmu izstrādes daļas

vadītāja Ināra Cīmure
Tālr. 67038716
E-pasts: Inara.Cimure@vsaa.gov.lv

 

Tehniskā atbalsta daļas

vadītājs Uldis Cīrulis
Tālr. 67038710
E-pasts: Uldis.Cirulis@vsaa.gov.lv

Publicēšanas datums: [03.01.2019]