Informācijas tehnoloģiju departaments

Vadītājs Māris Veģeris
Tālr. 67038700
e-pasts ITD@vsaa.gov.lv

IT servisu daļas

vadītāja Rita Podskočija
Tālr. 67038709
E-pasts: Rita.Podskocija@vsaa.gov.lv

Informācijas sistēmu izstrādes daļas

vadītājs Lauris Lenerts
Tālr. 67038749
E-pasts: Lauris.Lenerts@vsaa.gov.lv

Informācijas sistēmu ekspluatācijas daļa
vadītāja Inga Ruņģe
Tālr. 67038756
E-pasts: Inga.Runge@vsaa.gov.lv

Tehniskā atbalsta daļas
vadītājs Uldis Cīrulis
Tālr. 67038710
E-pasts: Uldis.Cirulis@vsaa.gov.lv

Publicēšanas datums: [23.12.2019]