Ja saslimis bērns

Tiesības saņemt slimības pabalstu ir nodarbinātam bērna vecākam, kurš saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu'' ir: darba ņēmējs, pašnodarbinātais un faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai, ja slima bērna kopšanas dēļ tas neierodas darbā un tādejādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus...

Maternitātes pabalsts

Maternitātes pabalstu piešķir apdrošinātai personai par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku, ja sieviete nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai pašnodarbinātā zaudē savus ienākumus.

Paternitātes pabalsts

Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā bērna tēvam par 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalstu pārskaita pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Bērna piedzimšanas pabalsts

Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir no bērna dzimšanas astotās dienas.

Bērna kopšanas pabalsts

Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Vecāku pabalsts

Vecāku pabalstu ir tiesības saņemt  sociāli apdrošinātai personai (darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam), kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona atrodas darba attiecībās pabalsta piešķiršanas dienā.

Ģimenes valsts pabalsts un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta

Ģimenes valsts pabalstu piešķir personai, kura audzina bērnu, kas nav vecāks par 15 gadiem, kā arī par bērnu, kas ir vecāks par 15 gadiem līdz 20 gadiem, ja mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.

Pabalsti par bērnu ar invalīditāti

Par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pie ģimenes valsts pabalsta piešķir piemaksu.

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

Tiesības uz valsts atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam.

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Tiesības saņemt atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Iepriekšējais12Nākošais