Ja saslimusi pati apdrošinātā persona

Tiesības saņemt slimības pabalstu ir sociāli apdrošinātai personai, kura saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu'' ir: darba ņēmējs, pašnodarbinātais un faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai.

Ja saslimis bērns

Tiesības saņemt slimības pabalstu ir nodarbinātam bērna vecākam, kurš saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu'' ir: darba ņēmējs, pašnodarbinātais un faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai, ja slima bērna kopšanas dēļ tas neierodas darbā un tādejādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus...