Pensiju sistēmas 2.līmenis

Pensiju 2.līmeņa kapitāla novēlēšana
Biežāk uzdotie jautājumi par kapitāla novēlēšanu
2.pensiju līmeņa uzkrātā kapitāla izmantošana pieprasot vecuma pensiju
Statistika
Pārskati par Valsts fondēto pensiju shēmas darbību
Kā saņemt informāciju par pensiju 2.līmeni
Iesniegumu veidlapas
Resursi internetā
Tiesību akti
Jautājumi un atbildes
Deleģēšanas līgums

Pensiju 2.līmenis tika ieviests 2001.gada 1.jūlijā. Ar šo brīdi daļa no ikviena veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgū un uzkrāta katra 2.līmeņa dalībnieka personīgajā kontā. Par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku var būt ikviens sociāli apdrošinātais, ja shēmas darbības sākumā – 2001.gada 1.jūlijā – viņš nebija vecāks par 50 gadiem.

Piedalīšanās pensiju 2.līmenī ir obligāta tiem, kas līdz 2001.gada 1.jūlijam nebija sasnieguši 30 gadu vecumu (dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija). Ar laiku 2.līmenī tiks iesaistīti visi strādājošie. Savukārt tie, kas shēmas darbības sākumā bija 30 līdz 49 gadu vecumā (dzimuši no 1951.gada 2.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam ieskaitot), tai varēja un joprojām var pievienoties brīvprātīgi. Ja piederat šai vecuma grupai un esat izlēmis piedalīties pensiju 2.līmenī, Jums jāadresē savs iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Izvēlies savu valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu atbildīgi!

Izvēloties atbilstošo ieguldījumu plānu, svarīgs ir personas paredzamais dalības laiks valsts fondēto pensiju shēmā (pensiju 2.līmenī) līdz aiziešanai vecuma pensijā. Jo laiks līdz pensijai ilgāks, jo persona ir spējīga uzņemties lielāku risku un otrādi–tuvojoties pensijas vecumam, spēja uzņemties risku samazinās. Tāpēc personām, kurām līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir 10 vai mazāk gadi, ieteicams pāriet no aktīvajiem uz konservatīvajiem ieguldījumu plāniem. Citādi aktīvo ieguldījumu plānu dalībniekiem neilgu laiku pirms aiziešanas pensijā var nākties piedzīvot ļoti straujas, negatīvas uzkrātā kapitāla svārstības, kas būtiski ietekmēs arī sagaidāmās vecuma pensijas apjomu.

Pamatinformācija – informācija, kas palīdz izvēlēties piemērotāko ieguldījumu plānu. No 2015.gada 1.aprīļa valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem ir pieejams līdzekļu pārvaldītāju sagatavotais  dokuments „Pamatinformācija”. Pamatinformācijas mērķis ir sniegt papildus informāciju par VFPS ieguldījumu plānu līdzekļu ieguldīšanas riskiem un pārvaldīšanas izmaksām, lai atvieglotu VFPS dalībniekiem sev piemērotākā ieguldījumu plāna izvēli. Ar visu  ieguldījumu plānu „pamatinformāciju” varat iepazīties šeit.

Iespējas saņemt papildu informāciju par valsts fondēto pensiju shēmu (pensiju 2.līmeni).

Mājas lapas www.manapensija.lv sadaļā „Aktuālie dati” katru darba dienu tiek publicēta informācija par ieguldījumu plānu neto aktīvu vērtību, dienas daļas vērtību, dalībnieku skaitu un ienesīgumu dažādos periodos.

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļā „e-pakalpojumi” varat uzzināt, kad uzsākta dalība VFPS, cik liels kapitāls ir uzkrāts un aplūkot savu līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu izmaiņu vēsturi. Šo informāciju var saņemt arī jebkurā VSAA nodaļā.

Portālā www.latvija.lv varat iepazīties ar šādu informāciju:

Iesniegt iesniegumu valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei/maiņai var:

E-Iesniegums valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai

  • Personīgi jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā (ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu);
  • nosūtot pa pastu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (uz e-pastu: vsaa@vsaa.gov.lv).

Pensiju 2.līmeņa dalībniekiem nav jāveic papildu sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kopējais iemaksu apjoms pensijas kapitālam (20% no ienākumiem) paliek nemainīgs un tiek pārdalīts starp pensiju sistēmas 1.un 2.līmeni.

Kopējā pensijas kapitāla iemaksu apjoma pārdale starp pensiju 1.un 2.līmeni:

Gadi

1. līmenis

2. līmenis

2001 – 2006

18%

2%

2007

16%

4%

2008

12%

8%

2009 – 2012

18%

2%

2013 – 2014

16%

4%

2015

15%

5%

2016 un turpmāk

14%

6%

Iemaksas pensiju 2.līmenī tiek reģistrētas pārskata mēnesim sekojošā ceturtajā mēnesī. Līdz ar to konta izrakstā iemaksas, kas ir ieguldītas 2018.gada janvārī, tika aprēķinātas no 2017. gada septembra ienākumiem, attiecīgi 2018. gada maijā ieguldītās iemaksas tika aprēķinātas no 2018.gada janvāra ienākumiem.

Iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā tiek aprēķinātas, ienākumus reizinot ar tā paša gada iemaksu likmi.

2.līmeņa kontā uzkrātās naudas daudzumu ietekmē:

  • algas lielums,
  • iemaksu apjoms 2.līmenī,
  • dalības laiks pensiju 2.līmenī,
  • peļņa, kas atkarīga no Jūsu izvēlētā fondētās pensijas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna.

Pensiju 2.līmenī papildu uzkrājums pensijai veidojas, daļu no cilvēka personīgajā kontā reģistrētā pensijas kapitāla ieguldot akcijās, obligācijās un citos vērtspapīros, kā arī banku depozītos. Ieguldīšanu veic starpnieks – licencēts līdzekļu pārvaldītājs. Līdz ar to pensijas kapitāls pieaug straujāk nekā inflācija un vidējā darba alga valstī. Dodoties pensijā, pensiju 2.līmeņa dalībnieks varēs izvēlēties: uzkrāto pensijas kapitālu pievienot pensiju 1.līmenī uzkrātajam un saņemt abas pensijas kopā vai arī pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu uzticēt paša izraudzītai apdrošināšanas sabiedrībai, kas regulāri saskaņā ar polises noteikumiem izmaksās uzkrāto pensiju.

Kas var būt līdzekļu pārvaldītājs?

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus drīkst pārvaldīt ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras ir reģistrētas valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, kuru uztur un aktualizē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

 

Publicēšanas datums: [10.01.2020]