Informatīvie materiāli

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavotie informatīvie materiāli.

Informācija par valsts pabalstiem vecākiem pirms un pēc bērna piedzimšanas

Slimības pabalsta pieprasīšana elektroniski

Ģimenes pabalsti, pārvietojoties Eiropas Savienībā

Valsts pabalsti aizbildnim, audžuģimenei, adoptētājam

Informācija par pensiju Eiropas Savienībā

 Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla izmantošana

Latvijas darba devējiem un darbiniekiem par A1 sertifikātu

Aprošināšanas stāžs un tā pierādīšana

Publicēšanas datums: [12.09.2018]