Informatīvie materiāli

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavotie informatīvie materiāli.

Soli pa solim – pabalstu pieprasīšana un izmaksa pirms un pēc bērna piedzimšanas

Informācija par valsts pabalstiem vecākiem pirms un pēc bērna piedzimšanas

Slimības pabalsta pieprasīšana elektroniski

Ģimenes pabalsti, pārvietojoties Eiropas Savienībā

Valsts pabalsti aizbildnim, audžuģimenei, adoptētājam

Informācija par pensiju Eiropas Savienībā

 Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla izmantošana

Latvijas darba devējiem un darbiniekiem par A1 sertifikātu

Aprošināšanas stāžs un tā pierādīšana

Informācija par valsts pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti

Informācija par bērna adopcijas pabalstu no 2019.gada 1.jūlija

Par pensiju 2.līmeņa mantošanu no 2020.gada

Kas jāzina par vecuma pensijas pieprasīšanu un pansiju 2.līmenī uzkrātā kapitālā izmantošanu

Publicēšanas datums: [29.11.2019]