Informatīvie materiāli

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavotie informatīvie materiāli.

Bezdarbnieka pabalsts

Soli pa solim – pabalstu pieprasīšana un izmaksa pirms un pēc bērna piedzimšanas

Informācija par valsts pabalstiem vecākiem pirms un pēc bērna piedzimšanas

Slimības pabalsta pieprasīšana elektroniski

Ģimenes pabalsti, pārvietojoties Eiropas Savienībā

Informācija par pensiju Eiropas Savienībā

Latvijas darba devējiem un darbiniekiem par A1 sertifikātu

Aprošināšanas stāžs un tā pierādīšana

Par pensiju 2.līmeņa mantošanu no 2020.gada

Kas jāzina par vecuma pensijas pieprasīšanu un pansiju 2.līmenī uzkrātā kapitālā izmantošanu

Valsts pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti

Pabalsti aizbildnim, audžuģimenei, adoptētājam

Publicēšanas datums: [20.03.2020]