Pakalpojumiem saskaņā ar Latvijas un Norvēģijas Karalisko Sociālo lietu ministrijas pagaidu līgumu par Latvijas jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā reģistrā reģistrētiem kuģiem

Klientu ievērībai!
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas.
Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot valstī, ar kuru noslēgts starpvalstu līgums

Publicēšanas datums: [19.07.2019]