Pakalpojumiem saskaņā ar Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā

Klientu ievērībai!
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas.
Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.


Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot valstī, ar kuru noslēgts starpvalstu līgums

Apdrošinātās personas anketa (Krievijas pilsoņa pensijas pieprasīšanai)

Iesniegums pensijas piešķiršanai/pārskatīšanai

Publicēšanas datums: [19.07.2019]