Pakalpojumiem saskaņā ar Latvijas un Baltkrievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā

Klientu ievērībai!
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas.
Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot valstī, ar kuru noslēgts starpvalstu līgums

Iesniegums Baltkrievijas pensijas piešķiršanai, pārrēķināšanai vai atjaunošanai

Publicēšanas datums: [19.07.2019]