Pabalstu iesniegumi

Klientu ievērībai!
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas. Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

  Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai/ pārrēķinam  
  Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam 
  Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam 
  Iesniegums paternitātes pabalsts piešķiršanai/pārrēķinam 
  Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam  
 

Iesniegums pabalsta piešķiršanai mirušā pensijas saņēmēja laulātajam

  Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai 
  Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)
  Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķiršanai  
  Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)
  Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta
par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai
 
  Iesniegums pabalsta piešķiršanai par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu
  Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par aizbildņa pienākumu pildīšanu
  Iesniegums valsts sociālā pabalsta (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (ģimenei) piešķiršanai
  Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai  
  Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai
  Iesniegums valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai piešķiršanai
  Iesniegums valsts atbalsta piešķiršanai ar celiakiju slimiem bērniem
  Iesniegums invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta piešķiršanai
 

Iesniegums pabalsta piešķiršanai pirmās grupas redzes invalīdam asistenta izmantošanai

  Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
  Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par adopciju
  Iesniegums atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi / piemaksas par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību piešķiršanai
  Iesniegums pabalsta piešķiršanai bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss
  Iesniegums bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai
  Iesniegums par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas  

 

Lai lasītu .pdf failus, programmatūru bez maksas iespējams lejuplādēt

 

Publicēšanas datums: [10.01.2020]