Iemaksu iesniegumi

Klientu ievērībai!

Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas.
Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Personas reģistrācijas lapa par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai 

Iesniegums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšanai 

Iesniegums solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanai privātā pensiju fonda pensiju plānam

Publicēšanas datums: [16.01.2020]