2019: Valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Valsts sociālie pabalsti" izpilde janvārī - decembrī