Ja saslimst bērns vecumā līdz 13 gadiem, ieskaitot,

tad par slima bērna kopšanu VSAA maksā slimības pabalstu.

Pabalstu maksā strādājošiem vecākiem,

aizbildnim vai citam cilvēkam, kurš pēc bāriņtiesas lēmuma aprūpē bērnu.

Pabalstu maksā, ja slima bērna dēļ nevar doties uz darbu.

 

Ja vecāki nevar kopt slimo bērnu, tad slimības pabalstu maksā:

  • vecvecākam,

  • pilngadīgam bērna brālim vai māsai,

  • vecāka vīram vai sievai.

 

Ārsts izsniedz slimības lapu par slima bērna kopšanu

no bērna pirmās saslimšanas dienas.

 

Pabalstu maksā līdz bērna 18 gadiem, ja:

  • Bērnu slimnīcas ārstu konsilijs iedevis atzinumu,

ka bērnam jāārstējas ilgi slimnīcā un vecākam jābūt klāt,

  • par bērnu ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.

Konsilija atzinumu VSAA saņem no Bērnu slimnīcas.

Informāciju par invaliditāti VSAA saņem no VDEĀVK.