Izziņā var redzēt,

cik liela nauda ir samaksāta sociālajai apdrošināšanai

un kas to ir maksājis.

Informācija ir no 1996.gada.

Informāciju VSAA atjauno reizi nedēļā.