Izziņā var redzēt,

cik liela ir cilvēka pensija, pabalsts vai atlīdzība.

Ja izziņu vajag iesniegt iestādei ārvalstī,

tā jāiesniedz legalizācijai Ārlietu ministrijas konsulārajā departamentā.

 

Informācija ir no 2008.gada 1.janvāra.

Informāciju VSAA atjauno reizi nedēļā.