Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Informācija par pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla mantošanu satur informāciju par Jūsu pēdējo sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā reģistrēto izvēli, par pensiju 2.līmeņa kapitāla novēlēšanu Jūsu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas (tai skaitā priekšlaicīgās) piešķiršanas.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāiesniedz brīvas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu).
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv