Vairāk kā pieci tūkstoši vecuma pensijas saņēmēju, kuriem pensiju 2.līmenī uzkrāti 2000 eiro vai vairāk un kuri atlikuši šī uzkrātā kapitāla izmantošanu, septembra vidū pa pastu saņems Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) paziņojumu.

VSAA paziņojumā aicina līdz 2021.gada 30.novembrim iesniegt iesniegumu, informējot par savu izvēli, kā izmantot pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu.

Ja pensiju 2.līmeņa kapitāls ir 2000 eiro un vairāk, tad var izvēlēties:

  • pievienot uzkrāto kapitālu vecuma pensijai un pēc tam, kad VSAA veiks pārrēķinu, ik mēnesi saņemt lielāku pensiju, vai
  • noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību – tad VSAA pārskaitīs dalībnieka uzkrāto kapitālu šai apdrošināšanas sabiedrībai.

Lai izmantotu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu, jāiesniedz VSAA adresēts „Iesniegums pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanai”.

Iesniegumu var iesniegt:

  • klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā pēc iepriekšējā pieraksta, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
  • nosūtot e-pastā pasts@vsaa.gov.lv iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu,
  • ja personai ir aktivizēta e-adrese – izmantojot e-adresi portālā www.latvija.lv un nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Ja līdz 2021.gada 30.novembrim iesniegums nebūs saņemts, VSAA no 2022.gada 1.janvāra pārrēķinās personai piešķirto vecuma pensiju, ņemot vērā konta slēgšanas dienā pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu.

Informāciju par savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu var iegūt, izmantojot e-pakalpojumu „Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts” vai personīgi vēršoties jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

Papildu informāciju iespējams saņemt:

  • zvanot pa informatīvo tālruni: 64507020;

  • rakstot e-pastu: konsultacijas@vsaa.gov.lv;

  • jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā (pēc iepriekšējā pieraksta).