VSAA dalība pasākumos martā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pārstāve 1.martā Briselē piedalījās Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas ģenerāldirektorāta konferencē, kurā klāt bija arī Eiropas Parlamenta pārstāvji. Konference tika rīkota, lai pastāstītu par Sociālās jomas pārnēsājamo dokumentu digitalizācijas plānu un uzklausītu dalībvalstu pārstāvju viedokli.

Projekta ESSPASS ietvaros tiek izstrādāti digitāli risinājumi, lai palīdzētu pilsoņiem, kas strādā vai dzīvo citā Eiropas Savienības valstī, īstenot viņu tiesības uz sociālo drošību. Tas atvieglos pilsoņiem dzīvi, jo varēs tādus svarīgus dokumentus kā A1 sertifikāts, Eiropas veselības karte u.c. glabāt digitālā veidā vienuviet un nebūs jānēsā līdzi papīra formāta dokumenti. Kā arī atvieglos darbu iestāžu darbiniekiem, jo tie varēs reālā laikā pārbaudīt, vai izdevēja iestādei ir tiesības šādu dokumentu izsniegt, vai šis dokuments ir derīgs.

VSAA speciālisti no 9.marta līdz 10.martam dodas pieredzes apmaiņā uz Somiju, kur apmeklēs Somijas Sociālās apdrošināšanas institūciju un Somijas Pensiju centru. Abu valstu pārstāvji pārrunās sadarbības jautājumus un dalīsies pieredzē par ģimenes pabalstu un pensiju piešķiršanas jautājumiem, kā arī par A1 sertifikātu izsniegšanu un citiem, abām valstīm aktuāliem jautājumiem.

VSAA speciālisti turpina piedalīties Aizsardzības ministrijas rīkotajos semināros Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Zemessardzei „Karavīru sociālās garantijas un integrācijas iespējas civilajā dzīvē”, sniedzot informāciju par VSAA pakalpojumiem. 8.martā VSAA speciālisti piedalīsies seminārā Ādažos, 30.martā divos semināros Lūznavā.

24.martā VSAA speciālisti vadīs informatīvu tiešsaistes lekciju ārstiem par abām pusēm aktuālajiem jautājumiem saistībā ar slimības pabalstiem un VSAA pakalpojumiem darba negadījumu un arodsaslimšanas gadījumos. Lekcija notiks sadarbībā ar „Mācību centrs „Fabers””.

28.martā VSAA pārstāve piedalīsies ISSA (International Social Security Association) organizētajā apaļā galda diskusijā par Ukrainā sāktā militārā konflikta dēļ izraisīto bēgļu krīzi – to aizsardzību, pasākumiem un aktuāliem jautājumiem sociālās drošības jomā, prezentējot Latvijas pieredzi valsts pabalstu sniegšanā.

31.martā VSAA piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātajos mācību kursos “Sociālās tiesības”, lai veicinātu bezdarbnieku konkurētspējas paaugstināšanos darba tirgū. VSAA nodrošina četras iedzīvotājiem svarīgas tēmas:  "Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas", "Valsts fondēto pensiju shēma jeb pensiju 2.līmenis", "Pabalsti" un "Valsts pensijas". Katrā kursā tiek izskaidrota tēmas vajadzība attiecīgajā dzīves situācijā un iedzīvotāju tiesības šo pakalpojumu saņemšanai. Pēc prezentācijas ir iespēja uzdot interesējošos jautājumus. Mācību kursi norit NVA online vidē.