Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka no 2021.gada 1.jūlija tiek izbeigta sadarbība ar SEB Life and Pension Baltic SE, jo apdrošinātājs pārtrauc mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2.līmeņa dalībniekiem.
Visi mūža pensijas līgumi, kas ir jau noslēgti vai vēl tiks noslēgti līdz 30.jūnijam, paliks spēkā, un SEB Life and Pension Baltic SE turpinās pildīt uzņemtās līgumsaistības.
No 1.jūlija par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu varēs iegādāties mūža pensijas polisi pie trīs apdrošinātājiem: ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle AAS „CBL Life”.