Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpina paplašināt pakalpojumu klāstu, kurus var pieprasīt elektroniski. 2020.gadā ir pilnībā pabeigts viens no projekta „Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” uzdevumiem „Paplašināt e-iesniegumu klāstu e-pakalpojuma Nr.172 „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” ietvaros, izveidojot jaunus e-iesniegumus, kurus var pieprasīt bez papildus dokumentu iesniegšanas”.

Četri no izstrādātajiem iesniegumiem:

E-Iesniegums vecuma pensijas piešķiršanai,
E-Iesniegums vecuma pensijas pārrēķināšanai sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu,
E-Iesniegums speciālās valsts pensijas piešķiršanai,
E-Iesniegums apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju zaudējumu piešķiršanai

bija pieejami portālā www.latvija.lv jau 2020.gada septembrī, bet pašlaik iedzīvotājiem ir pieejami visi 11 projektā izstrādātie iesniegumi.

Papildus iepriekšējiem elektroniski var aizpildīt vēl septiņus iesniegumus:

E-Iesniegums invaliditātes pensijas piešķiršanai/pārrēķinam,
E-Iesniegums par mirušai personai aprēķinātā pakalpojuma izmaksu līdz nāves dienai,
E-Iesniegums apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanai,
E-Iesniegums atlīdzības par bērna adopciju piešķiršanai,
E-Iesniegums bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai,
E-Iesniegums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķiršanai,
E-Iesniegums pabalsta piešķiršanai par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu.

Lai iesniegtu kādu no šiem iesniegumiem, portālā www.latvija.lv jāizmanto elektroniskais pakalpojums „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”. Pēc autentificēšanās ar internetbanku vai eID atvērsies visi 29 iesniegumi, kur varēs izvēlēties nepieciešamo iesniegumu.