No 2024.gada 1.janvāra pie pensijām, kas piešķirtas laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksās piemaksu 1,52 eiro par vienu līdz 1995.gada 31.decembrim uzkrātā apdrošināšanas stāža gadu, par kuru Latvijā ir piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija.

Par šo laikposmu piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksās Latvijā, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, Šveicē, Apvienotajā Karalistē un Gērnsijā dzīvojošajiem Latvijas pensijas saņēmējiem.

Piemaksas pensionāri sāks saņemt 2024.gada martā, kad vienlaikus ar marta pensiju VSAA izmaksās piemaksu par janvāri, februāri un martu. Turpmāk piemaksa tiks izmaksāta katru mēnesi kopā ar pensiju.

Piemaksu pie pensijas izmaksās tik ilgi, kamēr cilvēkam tiek izmaksāta vecuma vai invaliditātes pensija, izņemot, ja vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts. Šajā gadījumā piemaksu pārtrauc izmaksāt ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim, kurā VSAA ir kļuvusi zināma informācija par pensijas saņēmēja izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārpus minētajām valstīm.

Piemaksu VSAA nodrošinās automātiski – pensionāriem nekas nav jādara.

Piemaksas apmēru katru gadu pārskata vienlaikus ar pensiju indeksāciju.

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.

Piemērs:

Personai vecuma pensija piešķirta no 2013.gada 1.jūlija, apdrošināšanas stāžs līdz 1995.gada 31.decembrim ir 22 gadi. Vecuma pensijas apmērs ir 480 eiro.

Personai 2024.gadā piešķir piemaksu pie vecuma pensijas 33,44 eiro (22x1,52). Personas pensijas apmērs paliek nemainīgs.

Personas ikmēneša pensijas un piemaksas summa ir 513,44 eiro (480+33,44), tāpēc no summas, kas pārsniedz pensionāra neapliekamo minimumu (500 eiro), ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā, t.i. 2,69 eiro ((513,44-500)x20%). Personai izmaksājamā pensijas un piemaksas summa ir 510,75 eiro.