Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 2021.gada 1.oktobrī

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 2021.gada 1.oktobrī indeksēs pensijas un atlīdzības vai to daļu apmēru, kas nepārsniedz 470 eiro mēnesī. Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2021.gada 30.septembrim.

Vecuma pensijām tiks piemēroti šādi indeksi:

  • 1,0423, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;

  • 1,0451, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai, ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2.saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1.saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);

  • 1,0479, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;

  • 1,0507, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadi.

Pensijakas nepārsniedz 470 eiro tiks indeksēta visa.

Pensijai un atlīdzībai, kas ir lielāka par 470 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – 470 eiro.

Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksēs visu pensijas apmēru.

Invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī apdrošināšanas atlīdzības apmēram, kas nepārsniedz 470 eiro tiks piemērots indekss 1,0423 neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.

Pensijas palielinājums būs atkarīgs no piešķirtās pensijas apmēra. Piemaksu pie valsts pensijas indeksējamā pensijas apmērā neiekļauj.

Piešķirto piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim no 2021.gada 1.oktobra palielinās:

  • no 1,67 līdz 1,74 eiro – ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim vai invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim;

  • no 1,11 līdz 1,16 eiro – ja vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta, sākot no 1997.gada 1.janvāra.

Piemēri

1. Personai par 30 gadu apdrošināšanas stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2021.gada 30.septembrī ir 300 eiro.

Pensiju indeksēs piemērojot indeksu 1,0451. Pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 313,53 eiro. Pensijas palielinājums būs 13,53 eiro.

2. Personai par 24 gadu apdrošināšanas stāžu 1996.gadā ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2021.gada 30.septembrī ir 250 eiro un piemaksa pie vecuma pensijas par 24 apdrošināšanas stāža gadiem līdz 1995.gada 31.decembrim ir 40,08 eiro.

Pensiju indeksēs piemērojot indeksu 1,0423. Pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 260,58 eiro. Pensijas palielinājums būs 10,58 eiro.

Savukārt piešķirtā piemaksa būs 41,76 eiro un piemaksas palielinājums 1,68 eiro.

Kopējā pensijas un piemaksas palielinājuma summa būs 12,26 eiro.

VSAA pensiju indeksāciju nodrošinās automātiski bez personas iesnieguma. Pensiju un piemaksu jaunajā apmērā izmaksās sākot no 2021.gada oktobra.

Jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.

Valsts pensijas un atlīdzības tiek indeksētas saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 26. pantu.

 

Labklājības ministrijas sagatavotā informācija