Saskaņā ar Izstāšanās līgumu Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kuri līdz 2020.gada 31.decembrim dzīvoja un strādāja Apvienotajā Karalistē (AK) un turpina dzīvot un strādāt AK arī pēc 2021.gada 1.janvāra, varēs turpināt saņemt AK piešķirtos pabalstus, t.sk., ģimenes pabalstus, kā arī saglabās tiesības saskaņā ar Regulas Nr.883/2004 noteikumiem pieprasīt citus pabalstus.

Piemēram, pārtraucot darba attiecības AK, šīs personas varēs pieprasīt arī AK piešķirtā bezdarbnieka pabalsta eksportu, atgriežoties Latvijā un meklējot šeit darbu.

Izmaiņas būs tiem Eiropas Savienības (ES) un AK pilsoņiem, kuri no 2021.gada 1.janvāra pārvietosies no ES uz AK un otrādi. Šo personu tiesības sociālās drošības jomā noteiktas Tirdzniecības un sadarbības līguma protokolā par sociālās drošības koordinēšanu (turpmāk – Protokols).

Protokols neparedz bezdarbnieka pabalsta eksportu. Līdz ar to tiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri pēc 2021.gada 1.janvāra vēlēsies doties darba meklējumos uz AK un kuriem būs piešķirts bezdarbnieka pabalsts Latvijā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vairsneizsniegs U2 dokumentu.

Protokolu nepiemēro ģimenes pabalstiem un ilgtermiņa aprūpes pabalstiem (Latvijā tas ir pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana). Tādējādi ES pilsoņu, kuri ieradīsies AK pēc 2021.gada 1.janvāra, tiesības uz šiem pabalstiem noteiks tikai AK nacionālie tiesību akti. Tas nozīmē, ka personām, kuras pārcelsies uz dzīvi AK pēc 2021.gada 1.janvāra, tiesības uz ģimenes pabalstiem var rasties tikai pēc tam, kad viņas noteiktu laiku būs dzīvojušas un strādājušas AK.

Attiecībā uz slimības, maternitātes un paternitātes pabalstu, pabalstiem saistībā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām protokols paredz periodu summēšanas noteikumu piemērošanu, nosakot tiesības uz šiem pabalstiem kā arī šo pabalstu saņemšanu, ja persona dzīvo ārpus kompetentās valsts (valsts, kurā personai ir tiesības un ir piešķirts attiecīgais pabalsts). Summēšanas noteikumi tiks piemēroti arī nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu.

Arī turpmāk personām, kuras vienlaicīgi vai pārmaiņus strādā kādā ES dalībvalstī un AK, sociālās apdrošināšanas iemaksas būs jāveic tikai vienā valstī. Protokols paredz arī darbinieku nosūtīšanas noteikumu piemērošanu. Personām, kurām saskaņā ar Protokolu būs piemērojami Latvijas tiesību akti, VSAA izsniegs dokumentu, kas apliecinās Latvijas tiesību aktu piemērošanu.

Ar informāciju par Regulas Nr.883/2004 noteikumu piemērošanu var iepazīties VSAA mājaslapas sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”.

Ar informāciju par AK valsts pakalpojumiem un citu informāciju, kas saistīta ar uzturēšanos, darba meklēšanu un nodarbinātību AK, var iepazīties AK valdības mājaslapā www.gov.uk.