No 1.jūlija VSAA informēs līdzekļu pārvaldītājus par pensiju 2.līmeņa dalībniekiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpmāk reizi ceturksnī informēs līdzekļu pārvaldītājus par tiem pensiju 2.līmeņa dalībniekiem, kuru līdzekļus tie pārvalda. VSAA nodos līdzekļu pārvaldītājiem dalībnieku datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un informāciju par dalībnieka izvēlēto ieguldījumu plānu.

To paredz grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā, kas stājas spēkā 1.jūlijā.

Šādas izmaiņas ieviestas, lai līdzekļu pārvaldītāji varētu izvērtēt, vai dalībnieks atrodas savam vecumam atbilstošā ieguldījumu plānā. Ja izvēle būs vecumam neatbilstoša, tad līdzekļu pārvaldītāji konsultēs par piemērotāka plāna izvēli, kas dalībniekam veidotu lielāku uzkrājumu vecumdienām.

Šobrīd pensiju 2.līmeņa līdzekļus pārvalda astoņi līdzekļu pārvaldītāji, piedāvājot 33 ieguldījumu plānus. Pensiju 2.līmenī ir 1,3 miljoni dalībnieku, no kuriem 74% ir izvēlējušies aktīvos ieguldījumu plānus, 14% konservatīvos ieguldījumu plānus, bet 12% sabalansētos ieguldījumu plānus.

Savu izvēlēto līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu var noskaidrot portālā Latvija.gov.lv, izvēloties e-pakalpojumu „VSAA informācija un pakalpojumi”.

Ieguldījumu plānu darbības rezultātus var apskatīt portālā www.manapensija.lv.

Līdzekļu pārvaldītāju var mainīt vienu reizi kalendārajā gadā un ieguldījumu plānu – divas reizes kalendārajā gadā pie katra no līdzekļu pārvaldītājiem, iesniegumu iesniedzot portālā Latvija.gov.lv vai ierodoties jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā personīgi.