No 2022.gada 1.aprīļa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) slimības pabalstu par darbnespējas lapu B piešķir no 10.darbnespējas dienas. To paredz grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kuri tika pieņemti 2021.gada 16.novembrī.

Ja pirmā darbnespējas diena ir līdz 2022.gada 31.martam, tad VSAA slimības pabalstu piešķir no 11.darbnespējas dienas. Par pirmajām desmit darbnespējas dienām ārsts izsniedz darbnespējas lapu A, ko apmaksā darba devējs saskaņā ar tiesisko regulējumu, kāds bija spēkā līdz 31.martam.

Ja pirmā darbnespējas diena ir 2022.gada 1.aprīlī vai vēlāk, tad VSAA slimības pabalstu piešķir no 10.darbnespējas dienas. Par pirmajām deviņām darbnespējas dienām ārsts izsniedz darbnespējas lapu A, ko apmaksā darba devējs.

 Nosacījumi nemainās:

  • par slima bērna kopšanu – ārsts no bērna pirmās saslimšanas dienas izsniedz B lapu;
  • ja pārejošas darbnespējas cēlonis ir arodslimība – ārsts no pirmās darbnespējas dienas izsniedz darbnespējas lapu B;
  • ja pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā – ārsts arī no 2022.gada 1.aprīļa turpina izsniegt darbnespējas lapu A par pirmajām 10 dienām un darbnespējas lapu B no 11.darbnespējas dienas.