Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka no 2021.gada 9.jūnija pensiju 2.līmeņa dalībniekiem ir iespēja izvēlēties Luminor Asset Management IPAS jaunu ieguldījumu plānu „Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne”.

Jaunais ieguldījumu plāns ir ar aktīvo ieguldīšanas politiku, kas paredz pensiju 2.līmeņa līdzekļu ieguldīšanu akcijās līdz 100% no plāna līdzekļiem. Plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījuma plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 100% no plāna līdzekļiem pasaules akciju tirgos.

Plašāka informācija par pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāniem: manapensija.lv