Tā kā apturēta “Baltic International Bank SE” darbība, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 13.decembra pārtraukusi pārskaitīt pensijas un pabalstus uz VSAA klientu kontiem šajā bankā.

Ja klientam ir konts citā bankā, tad VSAA aicina pensiju un pabalstu saņēmējus informēt VSAA par kontu citā bankā. Šādā gadījumā ir jāraksta iesniegums VSAA ar lūgumu turpmāk visas VSAA izmaksas pārskaitīt uz jauno kontu. Pensiju saņēmēji var izvēlēties piegādi dzīvesvietā, ko nodrošina Latvijas Pasts.

Iesniegumu par konta maiņu var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā, Vienotajos valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros, nosūtīt pa pastu, nosūtīt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu pasts@vsaa.gov.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas VSAA aizturētos pensiju un pabalstu maksājumus pārskaitīs uz jauno kontu.

Ja personai Baltic International Bank SE bankas kontā ir pensija vai pabalsts, kas nav izņemts, tad ir nepieciešams sekot līdzi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijai par garantēto atlīdzību izmaksu.